ក្រុមហ៊ុនមួយបាននាំចេញមៀនប៉ៃលិនស្រស់ជាង ១០០តោន ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងមួយថ្ងៃៗ

ក្រុមហ៊ុន CHINA JINKWOAYUAN IMPORT EXPORT Cambodia Ltd បាននាំចេញមៀនប៉ៃលិនស្រស់ជាង១០០តោន ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងមួយថ្ងៃ

ស្រាមៀនប៉ៃលិនខ្មែរ ថ្មី ប្លែក និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

សិប្បករខ្មែរម្នាក់បាន និងកំពុងដំណើរការសិប្បកម្មផលិតស្រាមៀនប៉ៃលិនខ្មែរ ដើម្បីដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារគ្រប់បណ្តាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស និងទទួលបានការគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់

មៀនប៉ៃលិន ត្រូវបានសហគ្រិនក្នុងស្រុកយកមកកែច្នៃ និងលើកតម្កើងគុណតម្លៃ

ដោយមើលឃើញពីវិបត្តិទីផ្សារនៃផ្លៃមៀនប៉ៃលិន សហគ្រិនវ័យក្មេងម្នាក់បានសម្រេចចិតប្រមូលទិញយកទៅកែច្នៃធ្វើជាផលិតផលសម្រេចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក