កំពូលមេចុងភៅលំដាប់ពិភពលោក Alain Darc បានបន្សល់ទុកស្នាដៃជាច្រើនក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជា

គួរឱ្យសោកស្ដាយ ! ប៉ាប៉ា “Alain Darc” បុគ្គលដែលធ្វើឲ្យវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជាល្បីល្បាញទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិទទួលមរណៈភាពហើយ