សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញបិទកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញបិទកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជារៀបចំពិធីលៀងសាយភោជន៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការជាមួយសហគ្រិនខ្មែរ បានរៀបចំកម្មវិធី “សន្និបាតពាក់…