បុរសម៉ិចស៊ីកូ ច្នៃបញ្ហាទៅជាឱកាសដោយផលិតដុំឥដ្ឋពីសារាយសមុទ្រទាញរកចំណូលផង ជួយដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានផង

សារាយសមុទ្រជាប្រភេទរុក្ខជាតិសមុទ្រដែលមានប្រភេទខ្លះអាចបរិភោគបាន ប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនអាចនោះទេ ហើយវាថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងជីវិតមនុស្សទៀត…

ស្ត្រីវិស្វករ ២៥នាក់ ជោគជ័យលើការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងបំផុតនៅម៉ិចស៊ីកូ

Zacua គឺជារថយន្តអគ្គិសនីម៉ូឌែលដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ិចស៊ីកូ ហើយថ្មីៗនេះរថយន្តប្រភេទនេះចំនួន១០០គ្រឿងត្រូវបានដាក់លក់ដាច់គ្មានសល់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេស…