ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ចាប់ផ្តើមបង្កកអចលនទ្រព្យដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ី

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រោ លោក Vladislav Maslennikov បានរំលឹកថា ក្នុងរយៈពេល ១៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ រុស្ស៊ី គឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស…