បច្ចេកវិទ្យាបន្ទះ Pad តូចស្តើងពាក់លើម្រាមដៃសម្រាប់បំប្លែងញើសទៅជាថាមពលអគ្គិសនី

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបដែលក្រៅតែពីថាមពលខ្យល់ កំដៅព្រះអាទិត្យ និងកម្លាំងទឹក ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចទាញយកមកផលិតជាអគ្គិសនីបានហើយនោះ …