ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ​តេជោ ​​ចាយអស់ទឹកប្រាក់អស់ ​៩៦១​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ​និងគ្រោ​ងបើក​ដំណើរការ​នៅពាក់​កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយ

ព្រលានយន្ត​ហោះ​អន្តរជាតិតេជោ គិតមកដល់​ពេលនេះ សម្រេចបានជា​ង៦៦ភាគរយ​ហើយ ដោយ​ចំណាយអស់​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ៩៦១​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក