អ៊ីស្រាអ៊ែលចាយ ៣ ០០០លានដុល្លារបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុត F-35 ជាង២០គ្រឿង

កាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែលបានឈានទៅដល់ការអនុម័តក្នុងការបញ្ជាទិញយន្តចម្បាំង F-35 កញ្ចប់ទី៣ ពីអាមេរិកដែលគិតជាទឹកប្រាក់…