បារាំងអនុម័តលុយ ៥,៥ពាន់លានដុល្លារទិញយន្តហោះចម្បាំងថ្មីជាង៤០គ្រឿង

បារាំងបានប្រកាសថាយន្តហោះចម្បាំងថ្មីប្រភេទ Rafale ចំនួន៤២គ្រឿងនឹងត្រូវបញ្ជាទិញបន្ថែមជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកាដែលបានអនុម័តរួចរាល់ប្រមាណជា៥,៥ពាន់លានដុល្លារ