យន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបជំនាន់ទី៦ របស់មហាយក្សអាស៊ី នឹងបង្ហាញខ្លួនឆាប់ៗ

យន្តហោះចម្បាំង J-20 គឺជាម៉ូដេលយន្តហោះចម្បាំងជំនាន់ទី៥របស់ប្រទេសចិននិងត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងផលិតដោយ PLAAF ដែលវាត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការហោះហើរជាលើកដំបូងតាំងតែពីឆ្នាំ២០១១មកម្ល៉េះ