យន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាគីឡូធ្ងន់របស់ចិន Y-20 គិតត្រឹមទម្ងន់មិនទាន់ផ្ទុកមានដល់ទៅ១០០តោន

​ទោះបីជាបានផលិតនិងបានហោះហើរជាលើកដំបូងតាំងតែពីឆ្នាំ២០១៣មកក្តីប៉ុន្តែយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាធុនធ្ងន់របស់ប្រទេសចិន Y-20 ឬហៅថា Kunpeng នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាម៉ូដេលទំនើបនិងចុងក្រោយបំផុតរបស់ចិន