ក្រុមហ៊ុន BYD Asia Pacific ចង់ដំឡើងយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា ២ម៉ឺនគ្រឿងក្នុង១ឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន BYD Asia Pacific ចង់សាងសង់រោងចក្រដំឡើងយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា ដោយគ្រោងដំឡើងយានយន្តបាន២ម៉ឺនគ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ស្ថានីយបញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនី ២០០ កន្លែង នឹងត្រូវពង្រាយទូទាំងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន BYD Auto Industry បានបង្ហាញផែនការរៀបចំការបណ្តាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងការដំឡើងស្ថានីយបញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនី…

ជំនួសឲ្យភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការឡើងតម្លៃប្រេង ក្រសួងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋងាកមកប្រើយានយន្តដើរដោយអគ្គិសនី

ភ្នំពេញ ៖ ជំនួសឲ្យភាពមិនច្បាស់លាស់នៃតម្លៃប្រេងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន និងអាចបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខនេះ រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនងាកមកប្រើ…