ការធ្វើកសិកម្មបែបប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ ៣ យ៉ាង នឹងជួយជំរុញវិស័យកសិកម្មក្នុងយុគសម័យថ្មី

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា ដ្រូនកសិកម្ម ត្រាក់ទ័រគ្មានអ្នកបើកបរ និងមនុស្សយន្តដាំដំណាំ គឺបច្ចេកវិទ្យានុវានុវត្ត…