ដំណឹងល្អ ! ជនមានពិការភាពជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម នឹងទទួលបានការលើកកម្ពស់ការបង្កើតផលិតផល និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ជនមានពិការភាពដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម មីក្រូ តូច និង មធ្យម នឹងទទួលបានការលើកកម្ពស់ក្នុងការបង្កើតផលិតផល សេវាកម្មថ្មីៗ និងរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សម្ដេចធិបតី៖ បច្ចេកវិទ្យាជាអាទិភាពថ្មីមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភានេះ បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដែលបានកំណត់គោលដៅអាទិភាពចំនួន៥គឺ មនុស្ស ផ្លូវ ទឹក ភ្លើង និងបច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងនោះបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអាទិភាពថ្មីមួយដែលបានកំណត់នៅក្នុងបញ្ចកោណទី៥ ដោយសំដៅលើការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល…

សម្ដេចធិបតី ៖ រៀបចំផ្ទះយើងឱ្យស្អាតទើបមានផាសុកភាពល្អ និងអាចធ្វើការបម្រើប្រជាជនបានល្អ

សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការងារអធិការកិច្ច ដែលប្រៀបបានទៅនឹងការរៀបចំផ្ទះឱ្យស្អាត និងមានរបៀបរៀបរយផងដែរ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន៖ យុទ្ធនាការមិនប្រើប្លាស្ទីក ជាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧នេះ បានគិត​គូច្រើនទៅលើបញ្ហានានា សំដៅធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែ និងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជារួម ឱ្យសម្រេច​បាននូវគោលដៅក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៥០…

រដ្ឋាភិបាលថ្មី ដាក់គោលដៅលើកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់៧% និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុង​អត្រាទាបជាង១០%

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីដែលដឹកនាំឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនូវ យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១។ ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត​ បញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១នេះដែរ រួមមានបាវចនាចំនួន៥ គោលដៅ​យុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៥ និងអាទិភាពគន្លឹះចំនួន៥ ដែលជាគោលដៅសំខាន់ៗក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា…