យោធាជើងទឹកអាមេរិកនៅតែមានអំណាចខ្លាំងជាងគេបំផុតលើពិភពលោក

បរទេស ៖ រាល់ពេលដែលយើងជជែកវែកញែកអំពីកម្លាំងយោធា និងភាពខ្លាំង គ្រប់គ្នានឹងមិនអាចភ្លេចទេអំពីមហាអំណាចអាមេរិក, ចិន និងរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយ…