វីធីសាស្ត្រពង្រីកការរកស៊ីជោគជ័យតាមរយៈទីផ្សារឌីជីថល

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ការបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះឱ្យឈររឹងមាំលើប្រព័ន្ធឌីជីថលគឺជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ទំហំ។ ដូច្នេះដើម្បី…..

វិធីសាស្ត្ររកស៊ីជោគជ័យតាមរយៈទីផ្សារឌីជីថល

នៅលើដងវិថីដែលមានអ្នកដំណើរធ្វើចរាចរណ៍ទៅមកៗយ៉ាងមមាញឹក ក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃដើមឈើធំៗដែលកំពុងឈរតម្រៀបជាជួរសងខាង……..

លោក សួរ វីរៈ៖ សម្រាប់វីរៈប៊ុនថាំ ការរកស៊ីមិនអាចហេងស៊យ ដូចចាក់ខ្លាឃ្លោកនោះទេ

ឈរលើគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺពិតជាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់។