ផ្ដើមចេញពីជំនាញផ្នែករចនាក្រាហ្វិក មកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ថ្មី ប្លែក គួរឱ្យកោតសរសើរ

សម្រាប់ត្រៀមចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ យីហោក្នុងស្រុកមួយក៏បានបញ្ចេញនូវការរចនាថ្មីរបស់ខ្លួន ស្អាត មានអត្ថន័យ ពិសេសគឺសាច់ត្រជាក់ងាយស្រួលពាក់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ។