អគាររស់នៅរចនាតាមបែប Passive House ផ្តល់ផាសុកភាពខ្លាំងគ្រប់រដូវកាល និងសន្សំសំចៃអគ្គិសនីបានលើសលប់

ការរចនាលំនៅដ្ឋានរស់នៅថ្មីដែលអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងវិបត្តិថាមពលបាននោះគឺជាគំនិតសាងសង់អគាររស់នៅប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Passive House