គំនិតរចនាម៉ូដថ្មីបែបខ្មែរលើសម្ភារកុំព្យូទ័រ ទទួលបានការគាំទ្រគួរឱ្យកោតសរសើរ

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប សម្ភារប្រើប្រាស់កាន់តែទាន់សម័យ ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រជាដើម ដែលជួយសម្រួលដល់ការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ខណៈដែលស្ទើរ…