ប្រទេសហៃទី ធ្លាប់រងគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏អាក្រក់ឆក់ជីវិតមនុស្ស ៣០ម៉ឺននាក់ រលំអគារ២០ម៉ឺនខ្នង

រំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០ ដែលពិភពលោកចាំមិនភ្លេចនៅពេលដែលកូនប្រទេសហៃទីដ៏តូចមួយស្ថិតជាប់នៅឈូងសមុទ្រ…