ដំណាំឪឡឹកសាច់លឿង ងាយស្រួលដាំដុះ ចំណេញបានច្រើន និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ក្នុងរដូវក្ដៅ

ឪឡឹកសាច់លឿង គឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមនុស្សទូទៅនិយមចូលចិត្តទទួលទានជាបង្អែម ឬទទួលទានជាមួយបាយ ហើយបើបានផ្សំជាមួយត្រីងៀតអាំងពិតជាមានឱជារស…