ក្រូចពោធិ៍សាត់ភ្នំក្រវ៉ាញ កំពុងពេញរដូវកាលប្រមូលផល និងមានការគាំទ្រច្រើន

ពោធិ៍សាត់៖ ជាតំបន់មានសក្ដានុពលខ្លាំងផ្នែកដំណាំហូបផ្លែ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ក៏កំពុងពេញរដូវកាលប្រមូលទិន្នផល ក្រូចពោធិ៍សាត់ ដែលជាដំណាំប្រចាំតំបន់មួយផង

ម៉ាក់ នំ​ អាជីវកម្មផលិត និងលក់នំឆ្ងាញ់ បំពេញតម្រូវការអតិថិជនបានគ្រប់រដូវកាល

ភ្នំពេញ ៖ អាចនិយាយបានថាជាទីតាំងសិប្បកម្មខ្នាតតូច ដែលមានផលិតក៏ដូចជាកែច្នៃនំគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារបានគ្រប់រដូវកាល ជាមួយនឹងការទទួលបានការ…