រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ថា មិនទាន់ទទួលបានឯកសារផ្លូវការពីគម្រោងវិនិយោគតម្លៃ ៦០០ពាន់លានដុល្លារនោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានការចុះផ្សាយព្រោងព្រាតពីគម្រោងវិនិយោគមួយនៅខេត្តកោះកុងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ៦០០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជាគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃមួយនៅខេត្ត…