សម្ដេចតេជោ ៖ រដ្ឋាភិបាលបានសន្សំសំចៃថវិការយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានសន្សំសំចៃថវិការយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ដោយក្នុង ១​ ឆ្នាំ បានសន្សំទុក…