អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងកែលម្អរ និងបង្កើនសោភ័ណភាពតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យកាន់តែទាក់ទាញ

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញតាមរយៈក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រុមការងារភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៃអាជ្ញាធរ​ជាតិអប្សរាកំពុងតែ…