រដ្ឋមន្រ្តីបរទេសប្រទេសហុងគ្រីព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការដួលរលំវិស័យថាមពលរបស់អឺរ៉ុប

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី លោក Peter Szijjarto បាននិយាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថា គោលនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបខាងលិចក្នុងការបដិសេធការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់រុស្ស៊ី ទោះបីជាមិនទាន់…