រដ្ឋសភា អនុម័តថវិកាឱ្យ គ.ជ.ប ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំនេះជាង ៤៣លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋសភាជាតិ បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា ឱ្យ គ.ជ.ប ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០២២នេះមានចំនួនប្រមាណ ៤៣ លានដុល្លារ បើធៀបជាមួយនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត…

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៣ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានបន្តលើកមកប្រជុំនៅរដ្ឋសភា

សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានដឹកនាំបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន …