តម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃបន្តិចនៅសប្តាហ៍នេះ ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានរឹតបន្តឹង

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Investing បានបង្ហាញថា តម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃបន្តិច ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានរឹតបន្តឹង និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃតម្រូវការ…

សហភាពអឺរ៉ុប គ្រោងរឹតបន្តឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរុស្ស៊ី

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា សហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុន…