បញ្ហាចំនួន​​ ៦ ដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យថាមពលដោយសារផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារថាមពលពិភពលោក…