ឆ្នាំ២០២៣ ជាខួប១០ឆ្នាំ នៃការរួមគ្នាកសាង «ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ»

ប្រទេសចិន ប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ ពិ​ភា​ក្សា រួមគ្នាកសាង និងជំរុញឱ្យការ​​​កសាង «ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ» ១០ ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ សំដៅសម្រេចគោលដៅ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍រួម