ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ផ្តួចផ្តើមគំនិតឱ្យមានការជិះកង់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ខណៈ កម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ចំនួនពីរក្នុងកម្មវិធី World Travel Awards 2023

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ផ្តួចផ្តើមគំនិតរៀបចំការជិះកង់នៅខេត្តសៀមរាប ផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន ផលិតកង់ XDS Bicycle និងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា ស្របពេលកម្ពុជា ទទួលបានជ័យលាភីនៃការធ្វើដំណើរពិភពលោកសម្រាប់​​ឆ្នាំ​២០២៣