ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ លើកទឹកចិត្តក្នុងការស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញប្បទានបៃតង ដើម្បីរៀបចំក្រុង

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ និងគាំទ្រចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិទ្យាស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល Global Green Growth Institute (GGGI) លើទស្សនទានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធអគារបៃតង (green building)…

ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ ! ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានសិក្សាចប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបីយកម្ម និងសំណង់ បានឱ្យដឹងថា ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តមណ្ឌលគិរី បានសិក្សាចប់ ត្រូវបានសិក្សាចប់សព្វគ្រប់ និងកំពុងដំណើការអនុម័ត ដើម្បីផ្តល់នូវទិសដៅជាយុទ្ធ…