​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប​ប្រកាស​បង្កើត​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយ​លើ​ទំហំ​ដី​១២០​ហិកតា​នៅក្នុង​ខេត្តកណ្ដាល​

ក្រុមហ៊ុនធំមួយ​ក្នុងស្រុក រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប ​របស់​កំពូលមហាសេដ្ឋី អ្នកឧកញ៉ា​ គិត​ ម៉េង បានប្រកាស​ពីផែនការ​បង្កើត​តំបន់សេដ្ឋកិច្ច​​ថ្មីមួយទៀត​លើទំហំដី​ប្រមាណ​១២០ហិកតា ក្នុង​ទឹកដី​ខេត្តកណ្ដាល