គួរយល់ដឹង ៖ លុយគ្រីបតូ (Crypto) ជាង២៣០០០លើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន តែខ្លះជោគជ័យខ្លះមិនជោគជ័យ

លុយគ្រីបតូ (Cryptocurrencies)ឬលុយឌីជីថលបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងអ្នកមានជំនឿចិត្តលើទីផ្សារជួញដូរ

ទណ្ឌកម្មជុំទី៨ របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបិទប្រតិបត្តិការលុយគ្រីបតូទាំងអស់របស់រុស្ស៊ី

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី RT បានរាយការណ៍ថា សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបិទការផ្តល់សេវាកម្មគ្រីបតូដល់ជនជាតិរុស្ស៊ី…