សម្តេចធិបតី បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅឡាវប្រកបដោយផ្លែផ្កា និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ

សម្តេចធិបតីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើទឹកដីប្រទេសឡាវបានបញ្ចប់ដោយទទួលលទ្ធផលប្រកប​ដោយផ្លែផ្កាល្អប្រសើរលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍