សហគមន៍ទឹកឃ្មុំព្រៃកំពុងត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្ត និងមានការគាំទ្រច្រើន

ភ្នំពេញ៖ សហគមន៍ទឹកឃ្មុំព្រៃ ត្រូវបានសាធារណជន ក៏ដូចជាអាជីវករលក់រាយក្នុងស្រុកលើកទឹកចិត្តក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាធានាគុណភាពទឹកឃ្មុំ រាប់ចាប់ពីការប្រមូល ការគ្រប់គ្រង…

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បង្កើនការសាងសង់សំណង់អគារបៃតងឱ្យបានច្រើន

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ កំណើនអគារទាប ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាន និងកំពុងកើនឡើង រីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំង ប៉ុន្តែសម្រាប់ការសាងសង់អគារបែបបៃតងនៅតែមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយ…