ការប្រើប្រាស់កម្ចីស្របច្បាប់ចំគោលដៅអាចជួយលើកស្ទួយជីវភាពបានយ៉ាងប្រសើរ

ភ្នំពេញ ៖ ការប្រើប្រាស់កម្ចីស្របច្បាប់ចំគោលដៅបានជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជន ជាពិសេសតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានបង្រីកសាខាជាច្រើននៅ…

ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េនាពេលនេះ បានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយស៊ីជម្រៅ ព្រមទាំងស្ដែងឲ្យឃើញពីគុណប្រយោជន៍រួមរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ដោយឡែកសម្រាប់ការធ្វើ…