ឧកញ៉ា ​នួន រឹទ្ធី ​៖ អ្នកមានចំណូល​មធ្យម ​​និង​ក្រោម​មធ្យម​មិនគួរ​វិនិយោគ​អចលនទ្រព្យនៅពេលនេះទេ

ភ្នំពេញ ៖ ការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការពេញនិយម និងហុចផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគ ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិកូវីដ១៩ វិស័យ…

លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត តេង រិទ្ធី ៖ ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មានឱកាសចំណេញច្រើន

បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសការប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះ វិស័យអចលនទ្រព្យបានចាប់ផ្តើមមានសកម្មភាពជា…