លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ៖ ស្ថាបត្យករកម្ពុជាកើនឡើងជិត 1,200នាក់ ខណៈគម្រោងសាងសង់បន្តកើនឡើង

ទោះបីជាបញ្ហានៃវិបត្តិកូវីដ-19នៅបន្តអូសបន្លាយនៅកម្ពុជាក៏ដោយ ប៉ុន្តែគម្រោងសាងសង់សំណង់ថ្មីនានានៅតែបន្តមានជាហូរហែ ហើយក្នុងនោះចំនួនអ្នក​ជំនាញ​ផ្នែកសាងសង់សំណង់…