ការជួញដូរភាគហ៊ុន VS ល្បែងស៊ីសង

ភ្នំពេញ ៖ ការជួញដូរភាគហ៊ុន VS ល្បែងស៊ីសង គឺជាប្រធានបទដែលគេតែងបានឮប្រជាជនខ្មែរនិយាយជាញឹកញាប់ ហើយមនុស្សភាគច្រើននៅមិនទាន់ញែកដាច់ពីគ្នានៅ…

តើការជួញដូរភាគហ៊ុនដូចនឹងការលេងល្បែងស៊ីសង ឬយ៉ាងណា?

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) បានឱ្យដឹងថា គោលគំនិតចម្បងនៃការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនគឺការយកប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នកទៅចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយ…