អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ៣ ប្រយ័ត្នល្មើសល្បឿន កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនស្វ័យប្រវត្តិ១០ទីតាំងបានដាក់ដំណើរការ

កាមេរ៉ាចាប់ល្បឿនឆ្លាតវៃ ១០ទីតាំង និងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៣ ត្រូវបានដំឡើង ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងរក្សាសណ្តាប់…