វឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង​សាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ​៤៨​ទៅកាន់ខេត្តកោះកុង​សម្រេចបាន៣៥ភាគរយ

ភ្នំពេញ ៖ ផ្លូវជាតិមួយខ្សែ​តភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ​៤ទៅកាន់ទីរួម​ខេត្តកោះកុង​ គឺផ្លូវ​ជាតិលេខ​៤៨​គិត​ត្រឹមថ្ងៃទី​៣១ …..