វឌ្ឍនៈភាពផ្លូវជាតិលេខ៥ ៖ ពីបាត់ដំបង ទៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ប្រវែង៨៥គីឡូម៉ែត្រដាក់សម្ពោធប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

គម្រោងស្ថាបនា និងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៥ កំណាត់ផ្លូវទី១ ពីខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ដែលប្រវែង៨៥គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានបញ្ចាប់ការសាងសង់…