កម្ពុជា ប្រមូលផលនេសាទទឹកសាប ទឹកប្រៃ និងវារីវប្បកម្ម បានជាង៣១ម៉ឺនតោន ក្នុងរយៈពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០២៣នេះ

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលជលផល បានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល៥ខែ គឺចាប់ពីខែមករា ដល់ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាប្រមូលផលនេសាទទឹកសាប ទឹកប្រៃ និងវារីវប្បកម្ម…

វិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាស្បៀង

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកម្ពុជាមានជីវចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៃធនធានទឹកសាប និងសមុទ្រ ហើយវិស័យជលផលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពចម្បងនៃអាហារូបត្ថម្ភ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជានេសាទ កសិករក្នុង…

កម្ពុជាសម្រេចបានផលនេសាទសរុបជិត ១លានតោន សរុបជាទឹកប្រាក់ជាង ១ ៧១២លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានអះអាងថា សមិទ្ធផលក្នុងវិស័យជលផលឆ្នាំ២០២១ សម្រេចបានយ៉ាងល្អប្រសើរ និងបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលឱ្យកាន់តែរីក…

ការធ្វើវារីវប្បកម្មធុនតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជានៅតែមានទីផ្សារល្អ

បន្ទាប់ពីបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ១៩កាលពីពេលកន្លងទៅនោះ ពេលនេះវិស័យវារីវប្បកម្មបាន និងកំពុងចាប់ផ្តើមមានទីផ្សារឡើងវិញជា

អាមេរិកផ្តល់ជំនួយជាង ១៧លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជា

សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណជាង17លានដុល្លារដល់កម្ពុជា សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មន្រកបដោយនិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្ម (CAST-Cam​bo​dia) សម្រាប់រយៈពេល5 ឆ្នាំ…