វារីវប្បករធ្លាប់ទុកស្រះចិញ្ចឹមត្រីចោល ងាកមកចិញ្ចឹមត្រីឡើងវិញ ក្រោយតម្លៃត្រីលក់បានខ្ពស់ជាងមុន

វារីវប្បករដែលបានទុកស្រះចិញ្ចឹមត្រីចោលបន្ទាប់ពីប្រមូលផលកាលពីពេលកន្លងទៅបានងាកមកចិញ្ចឹមត្រីឡើងវិញហើយក្រោយពីតម្លៃត្រីមានភាពល្អប្រើសើរជាងមុន

សមាគមវារីវប្បករលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រត្រីក្នុងស្រុកជាជាងត្រីនាំចូលដែលមិនមានគុណភាព

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងភាពល្អប្រសើរនៃវិស័យវារីវប្បកម្ម ដោយមានការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចនាំយកត្រីដែលមានគុណភាព និងស្តង់ដារទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិននោះ វារីវប្បករបាន…

ថ្វីត្បិតចិនបើកទីផ្សារនាំយកត្រីប្រាពីកម្ពុជា ប៉ុន្តែស្តង់ដារនៅតែជារឿងដែលវារីវប្បករត្រូវតែគិតគូរ

ជាការពិត តម្រូវការប្រជាជនក្នុងស្រុកទៅលើការហូបសាច់ត្រី ក៏ដូចជាទីផ្សាត្រីដែលនៅមិនទាន់ក្ដោបក្ដាប់បាន ជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ស្ថិរភាពទីផ្សារនេះ។ ដោយឡែក ការនាំចូលពី…