គន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥ សម្រាប់សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេង

ភ្នំពេញ ៖ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សពេញវ័យគ្រប់រូប។ នៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងលុយមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកបំណុលដ៏ធ្ងន់…

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនរៀបចំមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC-វ៉ាយ អ៊ី អេ ស៊ី) កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលសន្និសីទ និងពិព័រណ៍ ផ្សារទំនើបអូឡាំព្យា បានរៀបចំកិច្ចជំនួបជាមួយសមាជិក…

ការចាប់ផ្តើមគំនិតនៃការបើកអាជីវកម្មថ្មី

ការចាប់ផ្តើមគំនិតនៃការបើកអាជីវកម្មថ្មីមួយគឺត្រូវមានការគិតធ្វើពីផែនការ រួមជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកនូវលទ្ធផល។ មានកត្តាច្រើនណាស់ដែលអ្នកត្រូវគិតពិចារណា….