ជប៉ុនបង្កើតរ៉ូបូតចម្លែកមួយប្រភេទសម្រាប់ជាជំនួយដល់ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់

តូក្យូ ៖ Bex ជារ៉ូបូតទំនើបចុងក្រោយមួយប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន Kawasaki ដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងសត្វពពែព្រៃអំបូរ ibex និងកំពុងតែទទួលបានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់…