វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញ ខណៈចំណូលទេសចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ទទួលបានចំនួន ១,៤១ ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗបានបង្ហាញថា វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន ១,៤១ពាន់លានដុល្លារក្នុង…

វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា នៅតែបន្តមាន​សញ្ញា​វិជ្ជមានដ៏ល្អ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍បានអះអាងថា ការកែទម្រង់បរិយាកាសវិនិយោគ និងធុរកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្តល់ទំនុក…