ពីសំណល់កាហ្វេក្លាយទៅជាផ្សិតមួយប្រភេទ អាចច្នៃជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវត្ថុប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ខាងមុខនេះ ពិភពលោកនឹងអាចបង្កើនចំនួនកាកសំណល់បន្ថែមដល់ទៅ៧០ភាគរយបន្ថែមទៀត ដូច្នេះដំណោះស្រាយដាច់ខាតនៅពេលនេះគឺជាការ…

ផលិតផលសិប្បកម្មខ្មែរកំពុងវាយលុកទីផ្សារបរិក្ខារតាមសណ្ឋាគារធំៗនៅក្នុងស្រុក

សិប្បកម្មខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រភេទសិប្បកម្មខ្នាតតូចៗ ឬជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅឡើយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។