សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជា ៖ សម្រាប់អ្នកឆ្លងជំងឺអូមីក្រុង គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះនោះទេ

ខុសប្លែកពីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩កម្រិតស្រាលដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងសម្រាកព្យាបាលនៅលំនៅដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនបាននោះ សម្រាប់តែអ្នកឆ្លងជំងឺបំប្លែងថ្មី